Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Εγκυκλοπαίδεια του ανθρώπινου σώματος

Το Ultimate Human Body θεωρείται ο ποιοτικότερος τίτλος της Dorling Kindersley για σχολική χρήση σε θέματα σχετικά με το ανθρώπινο σώμα έχει κερδίσει πολλές διεθνείς διακρίσεις. Η ελληνική έκδοση ανταποκρίνεται στους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και ειδικότερα της Βιολογίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Προσφέρεται για τη μελέτη – μέσα από μία διαδικασία καθοδηγούμενης ανακάλυψης – των φυσικών διαδικασιών, των έμβιων όντων και της λειτουργίας τους, που προτείνονται από το εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα το λογισμικό συμβάλλει στη δημιουργία ενός κατάλληλου παιδαγωγικού και μαθησιακού κλίματος, όπου οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν επιστημονικές δεξιότητες όπως η κατηγοριοποίηση, η παρατήρηση, η διαμόρφωση μοντέλων αναφορικά με ειδικότερα θέματα όπως είναι οι ανθρώπινες αισθήσεις, η λειτουργία των οργάνων και των συστημάτων του ανθρώπινου σώματος, η ένταξη του οργανισμού στο περιβάλλον, τα χαρακτηριστικά και τα είδη των κυττάρων, το γενετικό υλικό, ο μεταβολισμός και οι μετατροπές της ενέργειας, η ανθρώπινη υγεία. Αξιοποιείται επίσης ως πηγή άντλησης υλικού που ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών του.
Παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους μαθητές να παρακολουθήσουν μέσα από κινούμενες εικόνες τη διαδρομή του αίματος στον οργανισμό, την κίνηση και λειτουργία οργάνων, να διαπιστώσουν τη μεταβολή του ρυθμού του σφυγμού ανάλογα με τη δραστηριότητα του οργανισμού, να συγκρίνουν τις μεθόδους ελέγχου της ανθρώπινης υγείας, να περιστρέψουν τον ανθρώπινο σκελετό σε ένα χώρο τριών διαστάσεων και να παρατηρήσουν τον τρόπο κίνησης των οστών.

Θα ακολουθήσουν ορισμένα φύλλα εργασίας τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην τάξη.

1. Πεπτικό σύστημα 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...